Ушни марки
IMAGE Group
 ТЕХНОЛОГИИ
        

Фотополимерната технология беше първият голям технологичен пробив в изработването на мастилени печати. Тя замени остарелия метод за леене на гума в гипсови форми. Тъй като оригиналът на изображението при фотополимерните изделия е фотографски (филм/плака или принтерна разпечатка на светлопропусклива основа), стана възможно проектирането и подготовката на печатите да се осъществява с помощта на компютър. Това от своя страна позволи безпроблемното вграждане на фирмени знаци и всякакви графични изображения, както и използването на огромното многообразие от компютърни шрифтове вместо ограничените по вид и размер метални букви за ръчен набор.

От закупуването на системата за лазерно гравиране и рязане, Фирма ДУКОВ изостави фотополимерите като основен материал за мастилени печати. Лазерната технология е още по-гъвкава, и освен това е много по-чиста от екологична гледна точка (не е свързана с никакви химически процеси). Въпреки това, натрупаният с годините практически опит, теоретични познания и ноу-хау в областта на фотополимерните технологии остана в инструментариума на фирмата. Запазена беше и автоматизираната система за обработка на фотополимери (собствена разработка на фирмата), която днес се използва за изработване на някои видове клишета.

Фирма ДУКОВ продължава да консултира своите клиенти по различни въпроси, свързани с приложението на фотополимерни технологии.

ФОТОПЛИМЕРИТЕ са химически съединения, които променят своята структура и физикохимични свойства под въздействие на светлината. Промишлено използваните фотополимери биват твърди (обикновено се произвеждат на листи, върху различни видове носеща подложка) и течни.

Фирма ДУКОВ има богат опит и с двата вида.

При нанасяне на непрозрачна маска върху повърхността на фотополимерния материал и осветяване със светлина (обикновено ултравиолетова), осветените места полимеризират по такъв начин, че стават устойчиви за определени разтворители.

При измиване на останалата (неосветената) част с разтворител, остава осветената част във вид на относително твърд релеф. Това е основата на технологията за изработване на фотополимерни печати и клишета.