Ушни марки
IMAGE Group
   ЦЕНИ
      МАСТИЛЕНИ ПЕЧАТИ
За да получите ценовата ни листа за мастилени печати (на дървени дръжки и на автомати), моля свържете се с нас по факс или e-mail. Ето някои ориентировъчни цени:
- кръгъл печат Ф30 на дървена дръжка - 12.25 лв.
- автомат COLOP L30 с размери 46х17 mm - 11.00 лв.
Посочените цени са без ДДС.

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ПЕЧАТИ. КЛИШЕТА
Цената се калкулира индивидуално, в зависимост от размера, типа,сложността и комплектацията на изделието.
Цената на всеки печат включва:
- обикновен компютърен набор и графична обработка;
- гаранция от 12 месеца за дефекти в материала или изработката;
- безплатно зареждане с мастило за целия срок на експлоатация на печата.
При необходимост от по-сложна компютърна работа и/или проектиране, те се заплащат отделно.

ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ И РЯЗАНЕ. МЕХАНИЧНО ГРАВИРАНЕ
Поради огромното многобразие от поръчки, всяка цена се изчислява индивидуално, на базата на действително изразходваното машинно време според таймера на системата. Цената на една минута за лазерно гравиране и рязане е 0.70 лв., а за механично гравиране - 0.45 лв. Посочените цени са без ДДС. За пример: цената на една обикновена табелка за врата (13х4 cm) от двуслоен гетинакс с гравирано име е 5.00 лв. без ДДС.

Необходимото компютърно време за подготовка се заплаща отделно. Вложените материали се заплащат без надценка. Може да се работи и с материал, донесен от клиента, при условие, че е подходящ за съответната обработка.

След компютърната подготовка на заданието се извършва симулацияна производството на единична бройка, засича се времето и калкулираната окончателна цена се предоставя на клиента за одобрение.

За всяка потвърдена поръчка за повече от 5 бройки изделия се изработвапо един безплатен мострен екземпляр, който служи за окончателно съгласуване с клиента преди пускане на поръчката.

При работа като подизпълнител на рекламни фирми
се предвижда отстъпка в размер на 20%.

В зависимост от естеството и обема на поръчката
отстъпката може да нарасне, в отделни случаи
до 50%.


ЗАБЕЛЕЖКА:
Фирма ДУКОВ е регистрирана по ДДС.