Ушни марки
IMAGE Group
 ТЕХНОЛОГИИ
         Основната технология, използвана във Фирма ДУКОВ за изработване на печати, клишета и редица други изделия, е лазерното гравиране и рязане. Фирмата разполага с настолна лазерна система ULS M25/30, производство на Universal Laser Systems, САЩ.

Основни параметри на системата:

Тип на лазера: инфрачервен, CO2
Дължина на вълната: 10.7 mm
Мощност: 30 W
Точност: до 1000 dpi, т.е. около 0.025 mm
Размер на работното поле: 600 х 300 mm

Този тип лазери са предназначени основно за обработка на неметали. В зависимост от технологичния режим и обработвания материал, системата може да осъществява гравиране и/или рязане. Ето някои от материалите, в чието обработване е натрупан сериозен опит:
   - плексиглас
   - дърво
   - стъкло (гравиране)
   - многослойни материали
   - ламинирани плоскости
   - хартия, картон, велпапе
   - многослойни фолиа

ЗАБЕЛЕЖКА: По технологични причини не се обработват материали с огледална или пречупваща светлината повърхност (напр. кристал, оловно стъкло и пр.), както и материали, отделящи отровни газове при горене (напр. поливинилхлорид).

ЛАЗЕРНИЯТ ЛЪЧ представлява много бърза (до хиляди пъти в секунда) поредица от мощни, прецизно фокусирани светлинни импулси. Във фокуса на импулса температурата за част от секундата достига няколко хиляди градуса. При това малка порция от материала, върху който е фокусиран лъчът, мигновено се разтапя, овъглява или направо се изпарява. По този начин лазерът действа като изключително точно "длето" или "нож", в зависимост от обработвания материал и зададените параметри на лазерния лъч.