Ушни марки
IMAGE Group
 ПОРЪЧКИ
         КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА НАПРАВИТЕ ПОРЪЧКА ПРИ НАС

Фирма ДУКОВ приема поръчки по различни начини: чрез мрежата си от упълномощени търговски представители, по e-mail, по факс, както и чрез посещение в офиса на фирмата.

Поръчките за печати и други изделия, чиято изработка подлежащи на законово регулиране, трябва да бъдат придружени от съответните разрешителни документи. Така например за изработване на фирмен печат трябва да се представи копие от фирмената регистрация.

Всички специфични графични елементи, които трябва да бъдат включени в печата (напр. фирмен знак), следва да се предоставят във вид, подходящ за обработка:
     - като векторен файл (за предпочитане), или
     - като растерен файл с достатъчна разделителна способност, или
     - като графичен оригинал с размер и качество, достатъчни за сканиране.

Текстът, който трябва да се включи в печата, следва да бъде предварително уточнен, редактиран и проверен, и да бъде предоставен във вид на файл, в e-mail или на хартиен носител.

При специфични поръчки се препоръчва подаване в офиса, за да могат да се обсъдят особеностите на заданието.

Поръчките за лазерно и механично гравиране и рязане по правило се подават в офиса, за предпочитане след предварително уговорен час по телефона. Освен получаването на безплатна консултация по изработването на поръчката, клиентите могат да се запознаят и с различни мостри от материали и образци на гравиране и рязане.

Получаването на готовите поръчки може да стане в офиса, при търговския представител, приел поръчката, или по друг начин (напр. по куриер с наложен платеж) след предварителна уговорка.

Фирма ДУКОВ приема входни файлове в следните формати (за PC):
векторни: CDR (CorelDRAW 9), EPS (PostScript), HPGL, DWG, DXF При файловете във формат CorelDRAW всички шрифтове трябва да бъдат конвертирани в криви.
растерни: TIF, PSD, JPG, GIF, CPT (CorelPHOTO-PAINT 9
текст: TXT, DOC, RTF

Ако Вашият файл е в друг формат, моля консултирайте се предварително с нас по телефона.

УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Фирма ДУКОВ непрекъснато разширява мрежата си от търговски представители за фирмени печати.

Ако Вашият бизнес или местоположение са такива, че много от Вашите клиенти или посетители се интересуват къде могат да си поръчат печат, моля влезте във връзка с нас на 082/ 82 44 26.