Ушни марки
IMAGE Group
 • Printer R 30
 • Printer R 40
 • Pocket Stamp 30
 • Pocket Stamp 30
 • Pocket Stamp 20
 • Printer Compact 30
 • Printer 45
 • Printer Standard 30
 • Pocket Mouse 30
 • Pocket Mouse R 30
 • Pen Writer


1.Печат с дървена дръжка – кръгъл и правоъгълен.
2.Печат с авт. R30 , R40.
3.Печат джобен R30,R40.
4.Печат джобен – мишка R30.
5.Печат – химикал.
6.Печат – подпис.
7.Печат с постоянен текст и сменяема дата – S360 Dater.
8.Детски печати с картинки.