Ушни марки
IMAGE Group
ЮРИДИЧЕСКИ ДАННИ


ДУКОВ РУСЕ ЕООД
7000 Русе, ул. Оборище 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИН 201045801
ИН по ЗЗД BG201045801
МОЛ: Валерий Ефтимов Дуков

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Банка ПроКредит Банк АД
IBAN:BG77 PRCB 9230 1035 6453 10
BIC:PRCBBGSF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Фирмена регистрация:
УДОСТОВЕРЕНИЕ №20100217104816/17.02.2010
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
СЛУЖБА ПО РЕГИСТРАЦИЯ-РУСЕ

Клиентите, доставчиците и контрагентите
на Фирма ДУКОВ могат да ползват
тези данни при оформяне на фактури,
проектодоговори и др. документи
във връзка със съвместната ни дейност.