Ушни марки
IMAGE Group
ЮРИДИЧЕСКИ ДАННИ


ДУКОВ РУСЕ ЕООД
7000 Русе, ул. Оборище 29

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ИН 201045801
ИН по ЗЗД BG201045801
МОЛ: МОЛ: Диана Недева-ДуковаКлиентите, доставчиците и контрагентите
на Фирма ДУКОВ могат да ползват
тези данни при оформяне на фактури,
проектодоговори и др. документи
във връзка със съвместната ни дейност.